Mürsel Şahin Güreş
Güreş Nedir?
İki kişinin, belli kurallara göre, birbirini kavrayarak ve kuvvet sarf ederek, rakibinin sırtını yere getirerek kazanılan spordur. Oyuncularına pehlivan denir. Bugün Türkiyede başlıca üç tip güreş uygulanmaktadır. Bunlar Serbest güreş , Greko-Romen güreş, Yağlı güreş dir. Serbest Güreş - Bu güreşe Türk güreşi kuru güreş de denmektedir. Bu güreşte iki sporcu, bütün vücutları ile güreşe katılırlar. Esas olan rakibi yere düşürüp, güreş kurallarına göre yenmeyi sağlamaktadır. Türklerin, çok eski devirlerden beri uyguladıkları ve millî spor özelliğinde olan güreş çeşididir.

GÜREŞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
DÜNYADA GÜREŞ: Güreş insanlık tarihi kadar eski bir spordur.İlkel insan güç doğa koşulları ile mücadele ederken, günümüzün Güreş sporundan pekte farklı olmayan bir mücadele yaşamak zorunda kalmıştır. İlk insan yaşama kaygısını söndüre bilmek için her türlü canlıya karşı mücadele vermek zorunda kalınca kendi vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma yani Güreş sanatını ortaya çıkarmış.
TÜRKİYEDE GÜREŞ: Türklerin en eski sporlarından biridir.Bilinen ilk güreş Oğuz Türklerinin destanlarından olan dede korkut destanında yer almıştır.Güreşin ilk kez Türkler tarafından yapıldığı ve Orta Asya'dan dünyaya yayıldığı kesinlikle kanıtlanmıştır. Sümer Akat Tarihleri, Tabletler, Gılgamış ve Dede Korkut destanları ve diğer kayıtlar bunu ortaya koymaktadır. Ünlü tarihçi Heroid Lond, "Cengiz Han" adlı eserinde Türklerden söz ederken bu ülkede ata binmeyen, güreş yapmayan adama kız bile vermezlerdi demiştir.